Na co zwrócić uwagę przy wyborze uczelni?

Dziesiątki uczelni i wydziałów w Polsce prowadzą studia na kierunku informatyka. Część kandydatów nie zdaje sobie jednak sprawy z faktu, że informatyka prowadzona na uczelni X może diametralnie różnić się od informatyki na uczelni Y. Te różnice mogą jednak mieć istotny wpływ na Twoje przygotowanie do późniejszej kariery zawodowej. Sprawdź zatem uważnie czy uczelnia, którą zamierzasz wybrać, ma nowoczesny program kształcenia, rozbudowany system staży i praktyk studenckich, czy ściśle współpracuje z otoczeniem biznesowym, itd. Pozornie to tylko drobiazgi, ale… drobiazgi, które pozwolą Ci odpowiednio przygotować się do pracy w branży IT.

 

Polecane przez nas uczelnie:

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT
Warszawa
https://www.wit.edu.pl/https://www.facebook.com/WSISiZhttps://www.youtube.com/wsisiz
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
Łódź
http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/233/Default.aspxhttps://www.facebook.com/Wydzial.Zarzadzania.UL/https://www.youtube.com/watch?v=EC3Rlki67RU
Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Gdańsk
https://mfi.ug.edu.pl/https://www.facebook.com/Dziekanat-Wydziau-Matematyki-Fizyki-i-Informatyki-UG-1199894110047445/
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej
Warszawa
https://www.uth.edu.pl/https://www.facebook.com/uth.warszawa/https://www.youtube.com/channel/UClv2lSQUjwaLO2ifi2lID8g
Szczecińska Szkoła Wyższa COLLEGIUM BALTICUM
Szczecin
https://www.cb.szczecin.pl/https://www.facebook.com/CollegiumBalticum/
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Kraków
http://www.wggios.agh.edu.pl/https://www.facebook.com/wggios.aghhttps://www.youtube.com/user/tvagh
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Skierniewice
http://www.pwsz.skierniewice.pl/https://www.facebook.com/PWSZwSKC/
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Nysa
http://www.pwsz.nysa.pl/https://www.facebook.com/PWSZwNysie/https://www.youtube.com/user/promocjapwsz